Liên hệ

Bạn hãy điền nội dung tin nhắn vào form dưới đây và gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau khi nhận được.

Địa chỉ cửa hàng

A4, Đường D4, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. HCM

Thông tin liên hệ

0901 617 333

F.Greenfoods@gmail.com

https://www.google.com/maps/place/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+D4,+T%C3%A2n+H%C6%B0ng,+Qu%E1%BA%ADn+7,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.7450563,106.6965364,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x31752f9ff83f15cd:0x240925b58d057751!2zxJDGsOG7nW5nIEQ0LCBUw6JuIEjGsG5nLCBRdeG6rW4gNywgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!3b1!8m2!3d10.745051!4d106.6987251!3m4!1s0x31752f9ff83f15cd:0x240925b58d057751!8m2!3d10.745051!4d106.6987251?hl=vi