Chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn F-Green được hình thành từ nỗi trăn trở về "Bữa ăn an toàn" cho sức khoẻ của gia đình, người thân và cộng đồng.

Chúng tôi lựa chọn hợp tác sản xuất và phân phối các sản phẩm tốt nhất và an toàn cho sức khoẻ với phương châm "Farm for family - Nông trại vì gia đình". Sản phẩm từ F-Green luôn cam kết đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, an toàn và tốt cho sức khỏe cộng đồng.

Với mong muốn sản phẩm của F-Green đến được với mọi nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ mô hình kinh doanh của chúng tôi với các khách hàng, đối tác có tâm huyết với sứ mệnh "Nâng cao chất lượng cuộc sống vì sức khoẻ cộng đồng".